КЛИМАТИЗАТОРНИ СИСТЕМИ ТЕРМОПОМПА С ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ
нови и рециклирани

климатици от Япония
condie.eu logo
Eвтино отопление, охлаждане, вентилация, чист въздух,
влагорегулиране, сушене през цялата година
winter spring
autumn summer
Ефективно Отопление и Охлаждане
Coefficient Of Performance
(Коефициент на Производителност)

COP =
Полза (отопление/охлаждане)

Разход (на ел. енергия)

Коефициента на производителност COP – съкращение, което идва от английския термин Coefficient Of Performance и означава коефициент на производителност, ефективност на енергийна консумация (Coefficient of performance, energy consumption efficiency) е индикатор за енергийна ефективност. Коефициента на производителност представлява отношение на доставената от системата енергия под формата на топлина към изразходената електрическа енергия. Коефициента на производителност COP (чете се "си о пи") е различен от коефициента на полезно действие КПД. Винаги КПД<1, докато COP>1 и по-голямата му стойност съответства на по-висока производителност или ефективност на енергийна консумация.

privacypolicy